Regulamin Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej

Saller Dobiegniew Cup 2023  im. Kazimierza Górskiego

 

W turnieju mogą brać udział drużyny chłopców 
z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
- kategoria  U-9  (F1) żak – rok urodzenia 2014/15
- kategoria U-11 (E1) orlik – rok urodzenia 2012/13
- kategoria U-13 (D1) młodzik – rok urodzenia 2010/11

§1 Zasady rozgrywek
1. Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej jednak z następującymi zmianami:
- w kat. U-9 i U-11 nie obowiązuje przepis o spalonym,
- w kat. U-9 bramkarz przy rzucie od bramki wprowadza piłkę dowolnie lecz tylko do połowy boiska,
- w kat. U-9 i U-11 zawodnik przy aucie samodzielnie wprowadza piłkę nogą nie może wykonać podania (min. odległość przeciwnika 3 metry),
- w kat. U-9 przy rzucie wolnym, bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika(min. odległość muru 5 m),
- w kat. U-9 rzut karny z odległości 7 metrów,
- w kat. U-11 i U-13 rzut karny z odległości 9 metrów,

2. Obsada sędziowska:
- w kategorii U-9, U-11 zawody prowadzi jeden sędzia
- w kategorii U-13 zawody prowadzi dwójka sędziów.

3. Wymagana dokumentacja (przedstawiana podczas rejestracji drużyny w dniu przyjazdu)
- lista zbiorcza zawodników (dostępna na stronie internetowej turnieju)
- aktualna legitymacja szkolna lub karta klubowa ze zdjęciem
- aktualne badanie lekarskie

 
§2 Boiska
1. Numeracja i nawierzchnia boisk
- nr A1, A2, A3, A4, B – Dobiegniew, ul. Leśna 2 (trawiaste)
- nr C, D – Dobiegniew, ul. Leśna 3 (trawiaste)

2. Wymiary boisk dla kategorii wiekowych
- kat. U-9 - boisko o wymiarach 40 x 26 (nawierzchnia naturalna - trawiasta) bramki 3 x 2, pole karne półkole o wymiarze 7 m
- kat. U-11 - boisko o wymiarach 50 x 26 (nawierzchnia naturalna - trawista), bramki 5 x 2, pole karne półkole o wymiarze 7 m
- kat. U-13 - boisko o wymiarach 70 x 54 (nawierzchnia naturalna - trawiasta ), bramki 5 x 2, pole karne prostokąt o wymiarze 9 m 

§3 Piłki do gry
- nr 4 w kategoriach: U-9, U-11, U-13

§4 Ilość zawodników w meczu
- kat. U-9 czterech + bramkarz (max. 7 rezerwowych)
- kat. U-11 sześciu + bramkarz (max. 7 rezerwowych)
- kat. U-13 ośmiu + bramkarz (max. 7 rezerwowych)

§ 5 Czas gry
- kat. U-9 czas gry 2 x 10 min.
- kat. U-11 czas gry 2 x 12 min.
- kat. U-13 czas gry 2 x 15 min.
przerwa 5 min. - w każdym meczu
 
§ 6 Zmiany
- w kategoriach U-9, U-11, U-13 - dowolna ilość zmian z możliwością powrotu do gry,

§ 7 Obuwie piłkarskie i ochraniacze
- w kategoriach U-9, U-11, U-13 obuwie miękkie (lanki)
- w kategoriach U-9, U-11 wskazane jest posiadanie ochraniaczy
- w pozostałych kategoriach obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy

§ 8 System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn 
 
§ 9 System punktacji
- za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty
- za spotkanie nie rozstrzygnięte /remis/ przyznaje się 1 punkt
- za spotkanie przegrane nie przyznaje się punktów
 
§ 10 Kolejność miejsc i nagrody
1. O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilość zdobytych punktów.

2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują w kolejności :
- ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,
- różnica bramek między zainteresowanymi drużynami,
- liczba zdobytych bramek w meczach między zainteresowanymi drużynami,
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,
- większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach,
  Przy dalszej równości rozstrzygają rzuty karne.

3. W spotkaniach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych, przy meczu nierozstrzygniętym /remis/,o wyniku rozstrzygają rzuty karne. Pierwsza seria 5 strzałów, przy dalszej równości po jednym, aż do rozstrzygnięcia.

4. Nagrody
Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach otrzymują:
-  puchar, dyplom, nagrody rzeczowe
drużyny zajmujące miejsca I, II, III, IV otrzymują:
- puchar, dyplom, nagrody rzeczowe
wszystkie drużyny otrzymują:
- pamiątkowy dyplom,

§ 11 Kary
1. Kary wychowawcze 2, 3 i 5 minut.
2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska /czerwona kartka/.
3. O konsekwencjach czerwonych kartek, dla zawodnika decyduje, Wydział Gier.
4. Wniesienie protestu przez drużynę
- protest należy zgłaszać do sędziego głównego, w czasie do 10 min. po meczu.
- rozstrzygnięcie protestów przez Wydział Gier - codziennie po zakończeniu rozgrywek. 

§12 Sprawdzanie tożsamości zawodników uczestniczących w turnieju
1. W sytuacji gdy protest dotyczący tożsamości zawodnika został zgłoszony zgodnie z procedurą, wszyscy zawodnicy nie posiadający dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie są uprawnieni do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć w zawodach.

2. Okazanie dokumentu, o którym mowa w pkt.1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w protokole,a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.

3. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach w kategoriach Trampkarz i Junior przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny, a w przypadku drużyn młodzieżowych (w kategoriach Młodzik, Orlik, Żak) - trenerowi lub opiekunowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny lub opiekuna, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych.

Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.

Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów.

Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.

4. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć  jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.

5. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.


§13 Interpretacja regulaminu należy do organizatora.